top of page

Phân biệt bơm xăng 7 tạ, Apv nhái

Bơm xăng suzuki carry pro, apv Cách phân biệt hàng thật và hàng giả Tren đỉnh bơm xăng, có dập mã số của suzuki 02U06, sản xuất ngày 6/2/2017 Quý khách hàng lưu ý những vị trí này Tránh mua nhầm hàng giả kém chất lượng Dùng bơm xăng giả, rất nguy hiểm, xe có thể chết máy nằm đường bất cứ lúc nào Nguy hiểm hơn dẫn đến cháy xe ************* Www.phutungotosuzuki.com Chuyên phụ tùng chính hiệu suzuki các loại 

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page